פרופיל החברה

פעילות אביב ארלון מתרכזת ברכישה, השבחה, ייזום, השכרה וניהול של מרכזים מסחריים בארה"ב ובסרביה. החברה מתמקדת בעיקר במרכזים פתוחים מעוגני סופרמקט הכוללים שוכרים איכותיים עם הסכמי שכירות לטווח ארוך.


בארה"ב מחזיקה החברה, ביחד עם שותפים, ב 9 מרכזים מסחריים בשטח כולל של כ – 185 אלף מ"ר להשכרה. בסרביה החברה הקימה ומחזיקה, בבעלות מלאה, 3 מרכזים מסחריים בשטח של כ – 60 אלף מ"ר להשכרה המושכרים כמעט במלואם לרשתות בין לאומיות ושוכרים מקומיים מובילים.


החברה נוסדה בשנת 2007 על ידי קבוצת אביב וארלון, במטרה לפתח פרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן המניב בחו"ל. החל מסוף שנת 2009 פועלת החברה במסגרת חברה ציבורית בשם אביב ארלון בע"מ.